ป้ายเตือนอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

มีตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของการระเบิดของฝุ่นที่เกิดขึ้นในโรงงานอาหารสัตว์และลิฟต์เก็บเมล็ดพืช การสอบถามพบว่าการระเบิดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมีการสะสมของฝุ่นซึ่งได้รับเชิญจากประกายไฟบางชนิด มิฉะนั้น ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหามากนัก

สัญญาณเตือนอันตราย

คนส่วนใหญ่รับทราบสัญญาณเตือนอันตรายว่ามีประโยชน์จริง ๆ และมักจะเชื่อมโยงกับบริเวณที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายในทันที เช่น การหกของของเหลวหรือวัสดุ

อันที่จริง ป้ายเตือนอันตรายสามารถใช้ได้จากหลายสาเหตุ ทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกันรับจดทะเบียนบริษัท และอาจมีประสิทธิภาพสูงหากแสดงอย่างถูกต้อง มีสัญลักษณ์ที่เหมาะสมและภาษาที่ชัดเจนใช้งานง่าย

เดิมทีป้ายความปลอดภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักร เพื่อเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อแนะนำวิธีการใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาได้เติบโตขึ้นเพื่อการใช้งานที่กว้างขึ้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเตือนเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ของเครื่องจักรเช่นกัน

สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัยอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านการเกษตร การก่อสร้าง และการใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ และป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ทุกประเภท

จุดเน้นคือการดึงความสนใจของผู้คนไปยังข้อเท็จจริงที่ว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ว่าจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรให้ดีที่สุด

มีสัญญาณเตือนหลายประเภทที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติมาตรฐานหลายอย่างที่เหมือนกัน พวกเขามีแนวโน้มที่จะรวมสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย พวกเขามีแนวโน้มที่จะเตือนบุคคลไม่เพียงเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังรวมถึงระดับของอันตรายที่เกี่ยวข้องด้วย

การออกแบบยังมีแนวโน้มที่จะให้คำแนะนำในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมด หรือลดให้เหลือน้อยที่สุดหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง

สีถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยเน้นความสนใจของแต่ละบุคคลในระดับความรุนแรงของอันตรายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว สีแดงใช้เพื่อแสดงถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด สีส้ม จะถูกใช้เพื่อแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่า และสีเหลืองมักจะถูกใช้เมื่อสัญลักษณ์เป็นเพียงการแนะนำให้ผู้คนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป

สีเหล่านี้จะอยู่บริเวณด้านนอกของป้ายและที่ระยะขอบด้านในด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่ดีที่นำไปสู่ธรรมชาติของป้าย และมักจะตามด้วยรูปภาพหรือคำแนะนำในระดับหนึ่ง ซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำเมื่อจำเป็น

มีแนวโน้มว่าเมื่อสัญญาณพยายามแสดงอันตรายหรือความเสี่ยงที่ร้ายแรง ส่วนใหญ่มักจะถูกถ่ายรูปด้วยรูปภาพที่จะให้ตัวอย่างที่ชัดเจนของสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดว่าความเสี่ยงสามารถเปิดเผยได้อย่างไร

ภาพนี้อาจเป็นแค่คนโดนฟ้าผ่า คนพลิกรถแทรกเตอร์ การส่งบทความ มีคนถูกไฟฟ้าดูด หรือคนที่เข้าไปพัวพันกับชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อชีวิตหรือแขนขาของพวกเขา

บางทีสัญญาณที่คนส่วนใหญ่ใช้มักเกี่ยวข้องกับการลอกคราบของเหลวที่ไม่รู้จักที่วางอยู่บนพื้น นี่เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวว่าภาพที่มองเห็นได้เมื่อแสดงออกมานั้นสามารถให้ภาพในทันทีและทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *