การลงทะเบียนตัวแทน RERA

การลงทะเบียนตัวแทน RERA

การลงทะเบียนตัวแทน RERA การลงทะเบียนตัวแทน Rera เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนายหน้าที่จัดการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกับผู้สร้างที่ลงทะเบียน rera ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คือบุคคลที่ช่วยให้ผู้ซื้อ …
การลงทะเบียนตัวแทน RERA

การลงทะเบียนตัวแทน Rera เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนายหน้าที่จัดการในการ รับจดทะเบียนบริษัท ทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกับผู้สร้างที่ลงทะเบียน Rera ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คือบุคคลที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายทรัพย์สินของผู้สร้าง สำหรับธุรกรรมดังกล่าว พวกเขาได้รับนายหน้าจากผู้สร้างหรือผู้ซื้อ สำหรับการขายทรัพย์สินเก่าและทรัพย์สินใหม่จะต้องจดทะเบียน RERA ตามมาตรา 9 ของ “พระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพย์ (กฎระเบียบและการพัฒนา) ปี 2016 (REDA) อ่านพร้อมกับกฎข้อที่ 11 ของกฎที่กล่าวถึงข้างต้น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทุกรายจำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับหน่วยงาน RERA ของรัฐมหาราษฏระก่อนทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย /ซื้อ โฆษณา หรือนายหน้าซื้อขายทรัพย์สินของโครงการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญของ Chartered Accountant เราช่วยเหลือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขอรับใบรับรองตัวแทน Rera เราให้บริการลงทะเบียนตัวแทน Rera ใน Pune , Mumbai , Thane , Nashik เป็นต้น

รายการเอกสารสำหรับการลงทะเบียนตัวแทน Rera
รายการเอกสารต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนตัวแทน Rera ในรัฐมหาราษฏระ เอกสารด้านล่างทั้งหมดสำหรับการลงทะเบียนตัวแทนจะต้องเป็นสำเนาแบบอ่อน

กระทะ
อัฎฮา
รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
ITR ย้อนหลัง 3 ปี
ใบแจ้งหนี้ตัวแทน
LH . ยืนยันตัวเอง
เซลล์No
ชื่ออีเมล์
ขั้นตอนการลงทะเบียนตัวแทน RERA

ขั้นตอนการลงทะเบียนตัวแทน Rera ในรัฐมหาราษฏระเสร็จสมบูรณ์ทางออนไลน์

การเตรียมการสมัครลงทะเบียน RERA
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตัวแทน RERA
ชำระค่าธรรมเนียมรัฐบาลจำนวน Rs. 10600/-
ใบรับรองตัวแทน Rera

เหตุผลในการสมัครลงทะเบียนตัวแทน Rera
ความน่าเชื่อถือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างนักลงทุนและผู้ซื้อ
การลงทะเบียน RERA เป็นสิ่งสำคัญคือการขายทรัพย์สิน ทำโฆษณา ฯลฯ
การลงทะเบียน RERA จะนำมาซึ่งความรับผิดชอบระหว่างตัวแทนและนักลงทุน
การลงทะเบียน RERA จะทำให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

จุดเด่นของการลงทะเบียนตัวแทน Rera

ความถูกต้อง – ใบรับรองตัวแทน Rera มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบรับรอง

ค่าธรรมเนียม – ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องของรัฐบาลสำหรับการสมัคร Rera ในฐานะตัวแทนแต่ละรายคือ Rs. 10600/-

การต่ออายุ – หลังจากทุกๆ 5 ปี ตัวแทนจะต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรอง

การลงโทษ

สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่หากไม่จดทะเบียนและฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นรูปี ซึ่งการผิดนัดดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจขยายออกไปได้ ไม่เกินร้อยละห้าของต้นทุนที่ดิน อพาร์ตเมนต์ หรืออาคาร แล้วแต่กรณี ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ บทความการจัดการธุรกิจ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขายหรือซื้อตามที่มหารระกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *