รายงานการวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาด Pyridine, 2017 – 2024

Pyridine Market ค้นหาการใช้งานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มันถูกใช้เป็นตัวทำละลายเพื่อป้องกันองค์ประกอบของธาตุหายากและไซลีนจากการก่อเจล การเติบโตของแอพพลิเคชั่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ควรผลักดันตลาดขนาดไพริดีน

ความต้องการขนาดของตลาดไพริดีนส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเคมีเกษตรและเวชภัณฑ์ อนุพันธ์ของ บริษัท ค้นหาการใช้งานที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมเคมีเกษตรยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืช ผลิตภัณฑ์ไม่มีสีละลายได้ในน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ มีกลิ่นรุนแรงและเป็นพิษในธรรมชาติ มันไม่สามารถใช้ได้ในปริมาณมากผ่านรูปแบบธรรมชาติและผลิตสังเคราะห์โดยใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพและประหยัดจากแอมโมเนียและอะซีตัลดีไฮด์

ซื้อรายงานตลาด Pyridineโดยโทรติดต่อ Global Market Insights, Inc. ที่หมายเลข 1-888-689-0688 (โทรฟรี) หรือ 1-302-846-7766

ผลิตภัณฑ์ยังพบการใช้งานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มันถูกใช้เป็นตัวทำละลายเพื่อป้องกันองค์ประกอบของธาตุหายากและไซลีนจากการก่อเจล การเติบโตของแอพพลิเคชั่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ควรผลักดันตลาดขนาดไพริดีน มันยังใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางและสีย้อมเป็นตัวทำละลาย

ผลิตภัณฑ์ยังพบการใช้งานเป็นสารเติมแต่งในปริมาณต่ำในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้รสชาติที่ขมและได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสมในการแข็งตัวของแอลกอฮอล์ การใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดไพริดีน  รับจดทะเบียนบริษัท

Alpha picoline หรือที่รู้จักกันในชื่อ 2-aminopyridine ค้นหาแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายในเวชภัณฑ์สำหรับการผลิต bisacodyl, ethionamide และกรด nalidixic นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตยาสัตว์ปีกด้วย นอกจากนี้อัลฟาไพริดีนยังใช้ในการผลิตเคมีเกษตร การเพิ่มขึ้นของการใช้งานเคมีเกษตรจะผลักดันตลาดไพริดีน MEP ใช้เป็นตัวทำละลายในปฏิกิริยาเคมี มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในตัวแทนสิ่งทอเส้นใยอะคริลิย้อมและสีย้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของแอพพลิเคชั่นจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดไพริดีน

ตลาด pyridine ทั่วโลกถูกรวมเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นที่ประเทศในเอเชีย คาดว่าจะยังคงอยู่ในฐานะผู้บริโภครายใหญ่ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์เนื่องจากการบริโภคสารเคมีกำจัดวัชพืชและสารเคมีเกษตรอื่น ๆ ในภูมิภาค

การปรากฏตัวของผู้เล่นท้องถิ่นหลายคนคาดว่าจะผลักดันการเติบโตต่อไป ผู้เล่นหลักในตลาดบางราย ได้แก่ Dow Chemicals, DuPont, BASF, Lonza, Vertellus, Bayer และ Mitsubishi Chemicals ผู้เล่นในตลาดที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ Sanonda, Sinopec Qilu Petrochemical, Royal DSM, Koei Chemicals, Shandong Luba Chemical, Nippon Steel & Sumikin Chemical บทความสุขภาพฟิตเนสและ Jubilant Life Sciences

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *