เกษตรกรรมยังคงเป็นแหล่งงานที่สำคัญในอาเซียน.

เธอรู้รึเปล่า? ภาคเกษตร ประมง และป่าไม้ยังคงเป็นแหล่งงานสำคัญใน#ASEANโดยมีการจ้างงานประมาณ 104.3 ล้านคน รับจดทะเบียนบริษัท

ตามมาด้วยการค้าส่งและค้าปลีกซึ่งมีพนักงาน 66.4 ล้านคน ตรวจสอบแผนภูมิด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/